Kondensator mocy biernej

Do elementów wchodzących w skład instalacji kompensujących moc bierną należy kondensator. Najczęściej wykorzystuje się kilka członów połączonych ze sobą kondensatorów, tworzących tzw. baterie. W ich skład wchodzi jeszcze osprzęt pomocniczy. Kondensator mocy biernej charakteryzuje się dużą mocą w porównaniu do kondensatora elektronicznego. Zbudowany jest z nawiniętego zespołu okładzin i warstw izolatora elektrycznego.

 

Podział kondensatorów ze względu na kompensatory mocy zastosowane w instalacji:

 

  • trójfazowe symetryczne baterie kondensatorów
  • filtry aktywne
  • asymetryczne baterie kondensatorów
  • baterie kondensatorów z zabezpieczającymi dławikami
  • kompensatory mocy oddanej biernej
  • hybrydy kompensatorów mocy biernej (kompensatory mocy biernej oddanej i pobranej)
  • baterie kondensatorów nadrzędne szybki