CEL FIRMY

         Wzrastające opłaty związane z poborem energii elektrycznej zmusiły odbiorców do poszukiwań mających na celu optymalizacje kosztów. Cena energii elektrycznej jest coraz wyższa, a kolejne regulacje prawne i wzrost kosztów paliw nie wróżą zmiany tej sytuacji. W zamian za to jesteśmy atakowani coraz to nowszymi projektami ustaw nakazującymi nam płacić więcej niż dotychczas. Dlatego też gospodarowanie energią jest kwestią kluczową. 

 

Jesteśmy firmą specjalizującą się redukcją opłat związanych z poborem energii elektrycznej. Proponowana przez nas budowa układu kompensacji mocy biernej, budowa stacji transformatorowej, instalacji oświetlenia LED, optymalizacja kosztów energii w dystrybucji czy zakup energii ma na celu pomnijeszyć dotychczasowe koszta z tytułu pobory energii elektrycznej. Każde z powyższych działań generuje z osobna kilkadziesiąt tysięcy złotych netto rocznie. Utwierdzone wieloletnią gwarancją i możliwości finansowania przez leasing.

 

OBSZARY DZIAŁANIA

Kompensacja mocy biernej

Projekt i budowa stacji transformatorowej

Oświetlenie przemysłowe LED

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej

Pomiary ochronne budynków

Audyt energetyczny

Monitoring pracy urządzeń
w firmie

Leasing dla firm

Zarządzenie mediami

 

LUDZIE

         ORION Technology ltd. świadczy swoje usługi w oparciu o wiedzę wykwalifikowanych inżynierów z wieloletnim i praktycznym stażem zawodowym. Doświadczenia zdobyte na różnych placach boju branży energetycznej czynią ORION Technology liderem branży, wysoko wyspecjalizowaną w optymalizacji kosztów energii elektrycznej w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz państwowego.      

O wartości ORION Technology świadczą przede wszystkim pracownicy. Nasz zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści, posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne w ramach prowadzenia projektów w branży energetycznej. Ich priorytetami są takie wartości jak uczciwość, terminowość i rzetelność – dzięki ogromnej wiedzy eksperckiej, wieloletniemu doświadczeniu i odpowiedniemu podejściu do powierzonych obowiązków, wszystkie dotychczasowe zadania zakończyły się powodzeniem. Wiemy, że najcenniejszym aktywem każdej firmy są ludzie, dlatego stale inwestujemy w rozwój kadry poprzez organizację szkoleń wewnętrznych oraz ustanawianie nowych i coraz lepszych standardów dotyczących obsługi klienta.

 

OSIĄGNIĘCIA

 

 zaufalinam