STACJE TRANSFORMATOROWE

Transformator energetyczny jest urządzeniem umożliwiającym zmianę napięcia oraz wartości prądowej na niższe, albo odwrotnie. Wszystko dzięki polu magnetycznemu. Przepływający przez uzwojenie pierwotne prąd elektryczny pod wpływem przyłożonego napięcia wywołuje zmienny strumień magnetyczny. Zamyka on tym samym rdzeń transformatora indukując w uzwojeniu wtórnym napięcie proporcjonalne do liczby zwojów tego uzwojenia. Po przyłączeniu do uzwojenia wtórnego odbiornika popłynie nim prąd wywołany napięciem tego uzwojenia. Innymi słowy po drugiej stronie transformatora pojawia się mniejsze, bądź większe napięcie oraz prąd elektryczny.

Ponadto Transformator energetyczny to przedewszystkim inwestycja, która w niedługim czasie zwróci się i to z nawiązką, bowiem zarobek to średnio 25 - 30% wartości faktury za energię elektryczną netto, każdego miesiąca przez wiele lat.

 

 

W jednym z zakładów produkcyjnych w województwie świętokrzyskim postawiona została słupowa stacja transformatorów. To właśnie ona znajduje się na fotografii. Stacja ta z jednej strony (pierwotnej) połączona jest z magistralą energetyczną z której napięcie = 15 000 V.

Z drugiej natomiast napięcie znamionowe = 400V między fazowe. Ten spadek napięcia umożliwia bezpośrednie połączenie do sieci urządzeń w firmie, bez pośredników. Niesie to ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza finansowych wynoszące kilkadziesiąt tysięcy złotych netto rocznie, przez bardzo wiele lat.

 

Właścicielem stacji jest firma, tracimy tym samym zależność od Dystrybutora.

Później wybieramy najkorzystniejszą dla nas taryfę. Pracujemy na dwie zmiany? taryfa B22 jest dobrą opcją. W ślad za rozwojem firmy i urochomieniem np. trzeciej zmiany, taryfa B23 jest akurat. Niezależnie od woli dystrybucji wybieramy te która jest dla nas w danym momencie najkorzystniejsza. Ponadto omijając lwią część kosztów, tzw. opłat stałych zyskujemy przede wszystkim finansowo. Budowa kompensacji mocy biernej wzmocni zysk. Urządzenie to bowiem ma na celu wygospodarować energią elektryczną w taki sposób, by pobrać jej mniej z sieci, czyli omawianej magistrali. Część energii elektrycznej jest magazynowana w kompensatorach mocy w celu powtórnego jej wykorzystania. Do eliminacji jest widoczna w fakurach opłata z tytułu energii biernej tg fi oraz biernej pojemnościowej (zwanej czasem oddaną). Stanowią one nierzadko 30 - 40% całości faktury.To inny temat, z rozwinięciem w dziale Kompensacja Mocy Biernej.

Jeżeli natomiast naprawdę chcemy oszczędzać, montaż opraw oświetleniowych LED jest fenomenalnym rozwiązaniem ponieważ w porównianiu do dotychczasowych źródeł światła, pobierają 60-70 % energii elektrycznej mniej.

Całość uzbrojona w system zdalnego monitoringu - online pozwoli na natychmiastowe wykrycie choćby drobnych awarii, np. zadziałanie bezpieczników mocy. Wszystkto finansowane przez leasing pozwoli praktycznie nie odczuć inwestycji, która to w niedługim czasie ma się przecież zwrócić i zacząć zarabiać. 

 

Wyróżnia się dwa rodzaje stacji transformatorowej.

Ta pierwsza - słupowa jest rozwiązaniem nierzadko tańszym, zajmuje mniej powierzchni rzeczywistej ponieważ jest to słup. Transformator zainstalowany jest na 2/3 wysokości słupa. Połączony za pośrednictwem przewodów do magistrali, pobiera energię elektryczną. Pod nim znajduje się Rozdzielnia Główna z układem pomiarowym, odejściami na stronę niskiego Napięcia, zabezpieczeniem bezpiecznikowym. Tym drugim rodzajem jest stacja kontenerowa. 

slupowe


 

 

 

 

 

Stacja Trafo - kontenerowa ma formę małego domku, z drzwiczkami za którymi znajduje się transformator z bezpośrednim do niego dostępem. W tym samym domku znajduje się też strona nN - ta wtórna na której napięcie jest mniejsze. Obok układ pomiarowy z licznikiem, oprzewodowaniem i przekładnikami pomiarowymi zbierające dane pomiarowe, czy w końcu najważniejsze  - zabezpieczenia przeciw - prądowe oraz napięciowe.

kontenerowe

 

Nieopodal bateria kompensatorów, jeżeli oczywiście będzie potrzeba. Całość utwierdzona wieloletnią gwarancją.

 

Podsumowanie.                                                               

Oba rozwiązania, z punktu dostarczenia tańszej energii elektrycznej są dobre. Technicznie również się od siebie nie odbiegają. Inny jest tylko sposób ich wykonania. Słupowa stacja transformatorów jest rozwiązaniem tańszym, ale w obsłudze np. podczas awarii mocno jest to utrudnione. Potrzeba będzie zwyżka z koszem, gumowa izolacja w formie podłogi, obuwie i nierzadko wsparcie Dystrybutora Energii elektrycznej takich jak Tauron czy PGE. 

 

W przypadku awarii stacji kontenerowej połowa problemów mniej.

 

W fakturach dystrybucyjnych znajduje się informacja o przyrostach energii elektrycznej w kWh. Jeżeli znajduje się tam min. 30 000 kWh miesięcznie i nie jesteśmy w taryfie B, warto pochylić się nad budową transformatora mocy.

 

ORION Technology świadczy swoje usługi w budowie systemów LED, pełnej optymalizacji energii, przeprowadzenia audytów energetycznych, kompensacji mocy biernej czy budowie omawianych stacji transformatorów w każdym wydaniu. Zapraszamy do współpracy.

 

 

Przepisy: Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową

Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) lub lokalnymi przepisami. Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z ORION Technology   lub z uprawnionymi służbami (opinia p.poż. wydawana przez inspektora ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego).

 

Na zdjęciu stacja trafo - słupowa, zakład produkujący znicze. Kielce lipiec 2017.

trafo kaj