BATERIE KONDENSATORÓW   /   DŁAWIKÓW KOMPENSACYJNYCH

Bateria kondensatorów ( lub dławików kompensacyjnych ) to urządzenie elektrotechniczne przeznaczone do kompensacji mocy biernej indukcyjnej lub pojemnościowej. Swoim działaniem optymalizuje pobór mocy biernej, co ma znaczący wpływ na wysokość ponoszonych opłat za nieskompensowaną energię bierną.

 

Działanie polega na wygospodarowanie energię elektryczną w taki sposób, by pobrać jej mniej z sieci. Zamiast pobierać energię bierną z sieci, pobieramy z baterii kompensatorów. Wyniekiem jest zysk finansowy nierzadko 30 - 40 tysięcy złotych netto rocznie, przez wiele lat.

Całość pokryta 5 letnią GWARANCJĄ wraz z monitoringiem Online oraz możliwym pełnym finanosowaniem leasing dla firm.

 

Przykładowe baterie kondensatorów

Odpowiedni projekt i budowa baterii kompensatorów ma kluczowy wpływ na wynik kompensacji mocy biernej. Urządzenie pracującące przez  8 - 10 lat  jest nieustannie narażone na napięcia i prądy, które jeżeli są za małe - nie włączy baterii, a jeśli za duże, spowoduje awarię. Rozwiązaniem są odpowiednio zaprogramowny regulator mocy, ilość poszczególnych stopni, maksymalne prądy płynące przez stycznik i kompensator, napięcia, wyższe harmoniczne czy w końcu zabezpieczenia główne, których głównym i jedynym zadaniem jest zadziałać.

Poprzedzające pomiary energetyczne sieci, tuż przez budową układu kompensacji mocy biernej mają określić charakterystykę prace obieku i wszystkich w nich urządzeń, by móc wybudować baterię służącą przez wiele lat. Tylko takie działanie zapewni odpowiedni projekt baterii.

 

 

Zasada działania

 

Liczba i moc poszczególnych stopni baterii kondensatorów powinna być dobrana w taki sposób, aby bez względu na charakter sieci, móc zapewnić zapotrzebowanie na moc bierną w chwili maksymalnego obciążenia wybranego układu zasilania, jak również równie skutecznie kompensować moc bierną w czasie niskiego poboru mocy. Służą temu odpowiednio w czasie załączane, bądź odłączane poszczególne stopnie kondensatorów sterowane przez regulator mocy. Jest to najważniejszy element każdej baterii. Istotna jest też jakość jego wykonania, możliwości funkcjonalne oraz parametry techniczne bowiem w  znacznej mierze decydują o jakości pracy całego układu kompensacji mocy biernej, tj. baterii kondensatorów.

W zależności od chwilowego charakteru i obciążeń sieci, regulator załącza bądź odłącza dane stopnie baterii. Sygnał odbierany przez regulator ma swoje źródło w przekładnikach prądowych, zainstalowanych w liniach głównego pola zasilania. W zależności od danego współczynnika mocy cos fi na sieci, regulator załączy lub odłączy dany stopień. Wszystko po to by prawidłowo i w odpowiednich ilościach "doładowywać" sieć mocą bierną.


Miejscem przeznaczenia kompensacji mocy są firmy mające urządzenia o charakterze indukcyjnym - każdego rodzaju silnikiem - maszyny przemysłowe   lub pojemnościowym - oświetlenie LED, serwery, UPS, komputery. Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie wyposażonym w urządzenia o charakterze indukcyjnym - każdego rodzaju silnikiem, tudzież pojemnościowym - oświetleniem, UPS, albo Serwer pobierana jest energia bierna - elektryczna. Jako niezbędny element do uruchomienia urządzania stanowi nieodłączną część jego działania. 

Zadaniem jest bowiem pobudzić urządzenie do pracy.

 

 

Naliczane przez Dystrybutora energii kary finansowe za przesył energii biernej stanowią nierzadko 30-50% całości rachunku za energię elektryczną. Mowa o kwotach rzędu kilkudzisięciu tysięcy złotych rocznie.

ORION Technology ltd. ofertuję pełną eliminacji ponoszonych kosztow. Bateria kompensatotów wyposażona w możliwość nieustannego podglądu online 365/7/24 zapewni zysk fiansnowy w fimie, stanowiący średnio 30 - 40 tysięcy złotych netto rocznie, utwierdzony 5 letnią Gwarancją. 

 

{gallery} bateria-kondensatorow {/gallery}

 

Istotny jest fakt, że każda bateria kompensatorów jest dobierana i budowana indywidualnie do charateru pracy i rodzaju przedsiębiorstwa. Odpowiedni projekt i dobór musi poprzedzić analiza dotychczasowych faktur za energię elektryczną od Dystrybutora Energii Elektrycznej oraz pomiary energetyczne sieci. To drugie polega na montażu urządzeń pomiarowych w głównym polu zasilania danego układu i zebraniu danych.

Poznane wartości prądowe, napięcia, moce, symetrię lub asymetrię obciążeń, wielkości wyższych harmonicznych etc. oraz wsparcie faktur z poprzednich miesięcy pozwoli dopracować układ kompensacji mocy biernej by w pełni wyeliminować koszta za bierną.

 

 

W przypadku podwójnych opłat, za przesył energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej (zwanej czasem mocą oddaną) stosuje się kompenscje hybrydową. Układ ten jest wyposażony w czlony kondnesatorów mocy oraz dławików kompensacyjnych, które w zależności od potrzeby załączane lub odłączane są przez regulator mocy. Jest to najważniejszy element każdej baterii. W pełni zautomatyzowany, przy wsparciu monitoringu online powiadomi służby serwisowe o każdego rodzaju awarii. Działanie to zapewni stały constans w zyskach finanosowych firmy, przez wiele lat.

Zapraszamy do współpracy. 

Zarząd ORION Technology ltd.

 

 

 

 

Pełna Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz karty katalogowe baterii kompenacji mocy biernej dostępne w artykułąch :

 

Karta Katologowa - Bateria do obciążeń symetrycznych.

Karta Katologowa - Bateria do obciążeń niesymetrycznych.

DTR-ka urządzenia.

Dławik kompensacyjny jest kompaktowym urządzeniem wykorzystywanym do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, a co za tym idzie - przyczynia się do zwiększania efektywności energii. Dławiki kompensacyjne stosuje się na długich liniach przesyłowych o wysokim napięciu oraz w systemach kablowych. W przypadku gdy zmiana obciążenia sieci jest wolna, urządzenie może działać ze zmienną wartością znamionową aby precyzyjnie ustawiać pobieraną moc bierną. W instalacjach energetycznych, pracujących pod niskim napięciem, do kompensacji mocy biernej pojemnościowej stosuje się dławiki kompensacyjne z rdzeniem ferromagnetycznym. Dławiki kompensacyjne występują w wariancie jednofazowym lub trójfazowym - o mocach do kilkudziesięciu kVAr.

 dlawik

Obecnie dławik kompensacyjny to bardzo ważny element nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dławiki zainstalowane w odpowiednio zaprojektowanym układzie elektrycznym są składową elementów odpowiedzialnych za zwiększenie efektywności energii a co najważniejsze - za redukcje kosztów generowanych przez moc bierną pojemnościową (dochodzącą nawet do 95%.).

 

Często moc pojemnościowa jaką pobiera kompleks jest niezmienna w czasie i niewielka. Zastosowanie dławika kompensacyjnego, załączonego na stałe w tego typu przypadkach, jest najmniej kosztownym i pracochłonnym rozwiązaniem. Mała moc dławika w zestawieniu z mocą pobieraną przez obiekt nie skutkuje naliczaniem opłat za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej - eliminując tym samym koszty energii biernej pojemnościowej.

 

Istotne jest, aby wykorzystanie dławika nastąpiło po przeprowadzeniu pomiarów profilu mocy. Jest to niezbędne do wybrania odpowiedniej mocy urządzenia. W przypadku gdy obiekt odbiera dużą moc pojemnościową o charakterze zmiennym, należy stosować pakiet dławików wyposażonych w automatyczny regulator mocy. Tylko takie rozwiązanie zapewni kontrolę nad kosztami. 

Regulator ten w opcji dodatkowej łączy się z modułem GPRS lub ETHERNET i w chwili awarii ( np. zadziałania bezpieczników ) posyła informację o awarii. Wówczas wyspecjalizowanie służby wiedzą gdzie, kiedy to się stało i co jest przyczyną usterki. Monitoring ten obowiązuje przez  365 / 7 / 24, w pełni online.

 

Rozwinięcie w dziale Monitoring ONLINE - 5 lat Gwarancji.

Definicja harmonicznej:
Pojecie harmonicznej wywodzi się z akustyki, gdzie odnoszone było do wibracji struny lub kolumny powietrza. W przypadku przebiegów występujących w elektrotechnice, harmoniczna jest definiowana jako składowa przebiegu częstotliwości będącej całkowitą krotnością częstotliwości podstawowej ( rys. 1 )

 harmoniczne

 

Filtracja wyższych harmonicznych poprzez stosowanie dławików filtrujących wnosi wiele korzyści. Wyższe harmoniczne występujące w systemie zasilania, powodują zwiększenie przepływów mocy i poboru energii przy częstotliwościach wyższych niż częstotliwość zasilania. Wiąże się to z większymi przepływami prądów, a tym samym i z większymi stratami mocy, co prowadzi do znacznie intensywniejszego nagrzewania się transformatorów, kabli i przewodów elektroenergetycznych. Dodatkowo powstaje niekorzystny dla przepływu energii efekt naskórkowości. Z tego powodu powstają też większe straty w transformatorach i niekorzystne zjawiska w silnikach elektrycznych. Wobec wyżej wymienionych przyczyn należy wszelkimi racjonalnymi technicznie metodami dążyć do obniżania, a w najgorszym wypadku do zapobiegania wzrostowi poziomu wyższych harmonicznych w układzie zasilania. Z rozważań teoretycznych, a przede wszystkim z rzeczywistych pomiarów wynika, że załączanie pojemności przy obecności odkształceń w napięciu, zwłaszcza w systemach zasilania o małej mocy zwarciowej, prowadzi do powstania zjawiska „zasysania wyższych harmonicznych” przez kondensator, co jest związane ze zmniejszeniem wypadkowej impedancji układu obciążenia. Zasilanie kondensatora napięciem odkształconym skutkuje wzrostem wartości odkształceń w prądzie, a następnie „podbiciem” wartości odkształceń w napięciu całego układu zasilania. Gdy wartość współczynnika odkształceń THD w napięciu jest na granicy określonej w przepisach, to instalacja baterii bez dławików może spowodować, że poziom THD przekroczy wartość dozwoloną, co skutkuje koniecznością składania wyjaśnień dostawcy energii o powodach wprowadzania do sieci zniekształceń nieliniowych.

Kompensatory indywidualne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie moc i charakter obciążenia pojedynczego odbiornika wyróżnia się spośród pozostałych. Duże dysproporcje uniemożliwiają prowadzenie skutecznej kompensacji grupowej, co w konsekwencji powoduje niedotrzymanie zadanego współczynnika mocy. Aby uzyskać zadany w umowie tgφ, a moc konkretnego odbiornika dominuje w bilansie mocy, konieczne jest wykonanie kompensacji indywidualnej. Dotyczy to zwłaszcza tych systemów, gdzie ilość zainstalowanych urządzeń jest niewielka, a wartość pobieranej mocy biernej jest stała w czasie. Stosowanie kompensatorów indywidualnych w wyżej wymienionych przypadkach jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Odpowiednia moc kompensatora pozwala na prowadzenie skutecznej kompensacji pojedynczych silników asynchronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem silników dużej mocy: silników sprężarek, wentylatorów, pomp lub odbiorników o charakterze niespokojnym (np. windy, suwnice), a także nieobciążonych transformatorów. Indywidualnie dobrane kompensatory umożliwiają kompensację odbiorników o niesymetrycznym poborze mocy (np. oświetlenie, zgrzewarki dwufazowe). Efekt ekonomiczny zastosowania kompensatora indywidualnego jest oczywisty. 

 

W najprostszej swej formie może nim być tani, pojedynczy kondensator dołączony na stałe  do zacisków zasilania kompensowanego odbiornika. W przypadkach, gdy odbiornik pobiera energię bierną pojemnościową, np. długi odcinek kabla SN nie obciążony UPS,możliwe jest wykonanie kompensatora, w którym elementem kompensującym zamiast kondensatora będzie dławik. 

kompensacja indywidualna

 

 

Zalety użytkowe kompensatorów indywidualnych.

Kompensatory indywidualne są produkowane w wielu wersjach, które różnią się wyposażeniem i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi. Pozwala to na łatwy wybór urządzenia kompensującego w zależności od indywidualnych potrzeb i specyfiki kompensowanego urządzenia oraz możliwości finansowych użytkownika. Możliwość zamówienia obudowy o podwyższonym IP pozwala na instalację kompensatora w trudnych warunkach np. na zewnątrz. Ponadto kompensatory są proste w montażu i obsłudze.

 

 

Wykorzystywane kompensatory są trwałe, a odpowiednio dobrane wyposażenie kompensatora pozwala na długą i bezproblemową ich eksploatację w trudnych warunkach zasilania.