OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ  I GAZU