ZASTOSOWANIE:

470x313


  • oświetlenie dróg i ulic,
  • oświetlenie parkingów i placów,
  • oświetlenie parków i ciągów pieszych;
  • oświetlenie stref przemysłowych, handlowych, mieszkalnych.

KORZYŚCI:

  • minimalizowanie strat poza drogą
  • niskie koszty konserwacji i serwisowania
  • dodatkowa oszczędność energii przy pracy w niskich temperaturach otoczenia

UNIKALNE CECHY:

  • wbudowane zabezpieczenia termiczne
  • produkt ekologiczny spełniający dyrektywy RoHS
  • możliwość wyposażenia w zasilanie hybrydowe (panele słoneczne, turbiny wiatrowe)