Rekomendacje klientów

    „ Następswem wdrożenia urządzeń firmy Orion, pod kierownictwem Pana Pająka są znaczne oszczędności pieniężne wynikające z braku poboru energii biernej oraz poprawie współczynnika mocy cosφ. 
Oszczędności te wynoszą tysiące złotych miesięcznie. 
"

 

inż. Wiesław Berka, PSS Społem, sieć handlowa spółdzielni spożywców

 

Zobacz PDF

    „ Rozwiązanie zaproponowane przez ORION K.Pająk stuprocentowo spełnia nasze oczekiwania. Doświadczenie w tym zakresie i przystępna cena zdecydowały o wprowadzeniu tego rozwiązania dla naszego zakładu. 

ORION K. Pająk tp profesjonalna, rzetelna i bogata w wiedzę oraz doświadczenie firma, z którą warto współpracować. ”

 

Henryka Zychowicz , Zakład Masarski Zychowicz

 

Zobacz PDF

    „ Zamówienie zostało zrealizowane z należytą starannością, w przewidzianym terminie, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Niniejszym pragnę zarekomendować Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Orion" K. Pająk, jako rzetelnego, solidnego i profesjonalnego wykonawcę.”

 

Zofia Wilczyńska, Dyrektor Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Zobacz PDF

    „ Jesteśmy zadowoleni z wykonania robót, co pozwala nam na wydanie pozytywnej opinii
o K. Pająk Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Orion jako rzetelnym, solidnym i wiarygodnym wykonawcą."

 

mgr inż. Zygmunt Mazur, Dyrektor Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

 

Zobacz PDF

    „ Współpraca z firmą ORION pod kierownictwem Pana Michała Pająka była bardzo udana i owocna. Pomiary parametrów sieci, analiza techniczna, następnie dobór i montaż baterii kondensatorów przebiegły prawidłowo.  Profesjonalizm, rzetelność i odpowiedzialność to cechy firmy Orion K. Pająk, dlatego też stwierdzam, że jest ona godna polecenia do szerokiej współpracy.”

 

brygb mgr inż. Kazimierz Scibło, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

 

Zobacz PDF

    „Przedmiotowe prace zrealizowane zostały w terminach zgodnie z umowami, prawidłowo pod względem technicznym, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Jednoćześnie stwierdzamy, iż po zainstalowaniu powyższych urządzeń opłaty z tytuły mocy biernej spadły do zera, co w efekcie powoduje oszczędności w budżecie tut. Komendy."

 

st. bryg. mgr. inż. Waldemar WILK, Komendant Miejskiej Straży Pożarnej w Rzeszowie

 

Zobacz PDF

    „ Zamówienia zostały wykonane należycie, w wymaganym terminie, zgodnie ze sztuką budowlaną, prawidłowo ukończone.

 

Biorąc powyższe pod uwagę polecamy ww. Przedsiębiorstwo jako solidnego parnera.”

 

mgr Janina Pierścińska, Kanclerz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Zobacz PDF

    „ Od samego początku współpraca z Panem Pająkiem była pełna życzliwości, kultury osobistej kierownictwa, pracowników oraz najważniejsze - fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu i zadawalającą nas ceną wykonania prac. Zaproponowane urządzenie jest odpowiednie, a jego działanie sprawne. pozwoliło to nam na znaczne oszczędności związane z poborem energii elektrycznej." 

       

 

Krystyna Szafarczyk, Właścicielka sklepu Groszek

 

Zobacz PDF

    „ Wiedza, szybkość działań, zadawalająca cena wykonania prac oraz kultura osobista kierownictwa jak również pracowników to atuty firmy Orion, dlatego też z pełnym przekonaniem polecamy ich jako solidnego partnera w biznesie.

 

Jolanta Jończyk, Właścicielka sklepu ABC

 

Zobacz PDF

     „ Prace zostały wykonane zgodnie z zakresem, fachowo i terminowo. Prawidłowa organizacja pracy i bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami pozwoliły na realizację zadań bez zakłóceń w funkcjonowaniu Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie.

       Jakość wykonanych prac i sposób ich realizacji, dają podstawę do polecenia Firmy,
jako dobrego i solidnego wykonawcy. "

 

Jerzy Górski, Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy

 

Zobacz PDF

    „ Prace zrealizowane przez Pana Pająka wykonane zostały terminowo i z należytą starannością. Profesjonalne doradztwo w trakcie wykonywanych prac wpłynęło na uzyskanie dobej jakości robór.”

 

dr Robert Kotowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Zobacz PDF

„ Oszczędności sięgają tysiące złotych miesięcznie netto, co przekłada się na rzeczywisty zysk finansowy w naszej placówce. Biorąc powyższe pod uwagę, z pełnym przekonaniem polecamy ww. Przedsiębiorstwo do szerokiej współrpracy w biznesie i parnerstwa w branży energeretycznej."

 

Bugajski Janusz, Hotel Magnolia

 

Zobacz PDF

 „Opracowanie dokumentacji techncznej pn. "Kompensacja mocy biernej w kompleksie wojskowym Balice" obejmującym wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robór oraz specyfikaci technicznej wykonania i odbioru robór. Usługę wykonano w terminie oraz zgodnie z umową.

 

ppłk mgr inż. Ryszard Ziółkowski, Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie

 

Zobacz PDF

Dzięki zaproponowanemy rozwiązaniu, oszczędności wynikające z braku poboru energii biernej sięgają od kilkuset do ponad tysiąca złotych netto miesięcznie, a nakłady zwróciły się w ciągu czterech miesięcy, dlatego też polecamy Pana Pająka wraz z firmą ORION do szerokiej współpracy w branży elektrycznej jako dobrego i niezawodnego Partnera w biznesie. "

 

Dariusz Skrzypczak, Dyrektor Produkcji i Rozwoju

 

Zobacz PDF

„ Budowa, szybki i fachowy montaż oraz samo urządzenie spełniły nasze oczekiwania, bowiem opłaty z tytułu poboru energii biernej już nie występują, dlatego też z pełnym przekonaniem polecamy Orion jako odpowiedniego Partnera w biznesie. "

 

Janusz Bugajski, Właściciel zakładu naprawczego karoserii samochodowych

 

Zobacz PDF