Dławiki kompensacyjne

Dławik kompensacyjny jest kompaktowym urządzeniem wykorzystywanym do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, a co za tym idzie - przyczynia się do zwiększania efektywności energii. Dławiki kompensacyjne stosuje się na długich liniach przesyłowych o wysokim napięciu oraz w systemach kablowych. W przypadku gdy zmiana obciążenia sieci jest wolna, urządzenie może działać ze zmienną wartością znamionową aby precyzyjnie ustawiać pobieraną moc bierną. W instalacjach energetycznych, pracujących pod niskim napięciem, do kompensacji mocy biernej pojemnościowej stosuje się dławiki kompensacyjne z rdzeniem ferromagnetycznym. Dławiki kompensacyjne występują w wariancie jednofazowym lub trójfazowym - o mocach do kilkudziesięciu kVAr.

 dlawik

Obecnie dławik kompensacyjny to bardzo ważny element nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dławiki zainstalowane w odpowiednio zaprojektowanym układzie elektrycznym są składową elementów odpowiedzialnych za zwiększenie efektywności energii a co najważniejsze - za redukcje kosztów generowanych przez moc bierną pojemnościową (dochodzącą nawet do 95%.).

 

Często moc pojemnościowa jaką pobiera kompleks jest niezmienna w czasie i niewielka. Zastosowanie dławika kompensacyjnego, załączonego na stałe w tego typu przypadkach, jest najmniej kosztownym i pracochłonnym rozwiązaniem. Mała moc dławika w zestawieniu z mocą pobieraną przez obiekt nie skutkuje naliczaniem opłat za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej - eliminując tym samym koszty energii biernej pojemnościowej.

 

Istotne jest, aby wykorzystanie dławika nastąpiło po przeprowadzeniu pomiarów profilu mocy. Jest to niezbędne do wybrania odpowiedniej mocy urządzenia. W przypadku gdy obiekt odbiera dużą moc pojemnościową o charakterze zmiennym, należy stosować pakiet dławików wyposażonych w automatyczny regulator mocy. Tylko takie rozwiązanie zapewni kontrolę nad kosztami. 

Regulator ten w opcji dodatkowej łączy się z modułem GPRS lub ETHERNET i w chwili awarii ( np. zadziałania bezpieczników ) posyła informację o awarii. Wówczas wyspecjalizowanie służby wiedzą gdzie, kiedy to się stało i co jest przyczyną usterki. Monitoring ten obowiązuje przez  365 / 7 / 24, w pełni online.

 

Rozwinięcie w dziale Monitoring ONLINE - 5 lat Gwarancji.

 

 

 

 

Znaczenie kompensacji mocy biernej w ostatnich latach ogromnie wzrosło. Powodem tego jest coraz częściej naliczana opłata przez zakłady energetyczne za oddaną lub pobraną z sieci moc bierną oraz niedotrzymanie warunków współczynnika tg φ. Dławiki kompensujące podobnie jak kondensatory mocy mają na celu wyeliminować ponoszone koszta.

 

Opłata z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej dotyka najczęściej firmy wyposażone w serwery, zasilacze, komputery, UPS, rozległą ilością sieci kablowych, oświetleniem LED. Słowem obiekty o charakterze biurowych, bądź wielko powierzchniowym.

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej w odróżnieniu od biernej indukcyjnej, kompensuje się za pomocą dławików kompensacyjnych. Moce poszczególnych członów bądź członu określa się na podstawie wcześniej dokonanych pomiarów energetycznych. To bardzo ważne, bowiem nieodpowiednio dobrana moc dławika może spowodować niekokompensowanie wybranego układu zasilania i opłaty choć mniejsze - wciąż pozostaną albo dojdzie do przekroczenia umownej wartości tg max φ ≤ 0,4. W następstwie eliminując bierną pojemnościową narazimy się na opłaty z tytułu przekroczenia tg φ.

Dławik kompensacyjny jest kompaktowym urządzeniem wykorzystywanym do kompensacji mocy biernej pojemnościowej, a co za tym idzie - przyczynia się do zwiększania efektywności energii. Dławiki kompensacyjne stosuje się na długich liniach przesyłowych o wysokim napięciu oraz w systemach kablowych. W przypadku gdy zmiana obciążenia sieci jest wolna, urządzenie może działać ze zmienną wartością znamionową aby precyzyjnie ustawiać pobieraną moc bierną. W instalacjach energetycznych, pracujących pod niskim napięciem, do kompensacji mocy biernej pojemnościowej stosuje się dławiki kompensacyjne z rdzeniem ferromagnetycznym. Dławiki kompensacyjne występują w wariancie jednofazowym lub trójfazowym - o mocach do kilkudziesięciu kVAr. W naliczonych przez zakłady energetyczne dodatkowych opłatach jest pozycja  dotycząca poboru energii biernej pojemnościowej.

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej jest konieczna. Transportowanie energii biernej od generatora, poprzez sieć elektroenergetyczną i urządzenia pośredniczące, do odbiorników w sieci niskiego napięcia jest skrajnie niekorzystnym działaniem. Przesył energii biernej wywołuje powstawanie dodatkowych strat mocy czynnej. Jest zatem powodem dodatkowego obciążenia generatorów i wszystkich elementów systemu elektroenergetycznego. Zwiększenie ilości wydzielanego ciepła (strat czynnych) wymusza przewymiarowanie elementów systemu.

Obecnie dławik kompensacyjny to bardzo ważny element nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Dławiki zainstalowane w odpowiednio zaprojektowanym układzie elektrycznym są składową elementów odpowiedzialnych za zwiększenie efektywności energii a co najważniejsze - za redukcje kosztów generowanych przez moc bierną (dochodzącą nawet do 95%.).

Często moc pojemnościowa jaką pobiera kompleks jest niezmienna w czasie i niewielka. Zastosowanie dławika kompensacyjnego, załączonego na stałe w tego typu przypadkach, jest najmniej kosztownym i pracochłonnym rozwiązaniem. Mała moc dławika w zestawieniu z mocą pobieraną przez obiekt nie skutkuje naliczaniem opłat za ponad umowny pobór energii biernej indukcyjnej - eliminując tym samym koszty energii biernej pojemnościowej. Nie dochodzi bowiem do przekroczenia umownej wartości tg φ ≤ 0,4.

Istotne jest, aby zainstalowanie i wykorzystanie dławika nastąpiło po przeprowadzeniu pomiarów profilu mocy. Jest to niezbędne do wybrania odpowiedniej mocy urządzenia. W przypadku gdy obiekt odbiera dużą moc pojemnościową o charakterze zmiennym, należy stosować pakiet dławików wyposażonych w automatyczny regulator mocy. Jeżeli natomiast obciążenie jest niezmienne, rozwiązaniem jest zainstalowanie go na "sztywno". Efekty w rezultacie są równie zadowalające.