Faktura za Energię - Analiza

W dotychczasowych Fakturach za Energię elektryczną od Dystrybutora Energii elektrycznej znajuje się informacja o poborze energii biernej:

- indukcyjnej 
- pojemnościowej ( zwanej czasem mocą oddaną ).

Wszystkie koszta  związane z ppoborem biernej, widoczne po prawej stronie w fakturze są w pełni do eliminacji.

Przez cały rok i kolejne lata.  Damy Państwu 5 lat Gwarancji.

 

Przykłady Faktur:


 

 

 

 Co to jest energia bierna?

        Energia bierna jest rodzajem pulsującej energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie w celu jego uruchomienia. Na pracę jednak zamieniana nie jest. Stanowi jednak nieodłączny element poprawnej pracy urządzenia. Dzieje się tak dzięki wytwarzanemu polu elektromagnetycznemu mający za zadanie pobudzić urządzenie do pracy.

Opłata z jej tytułu stanowi nierzadko 30 - 50% rachunku za energię elektryczną.


Dla zrozumienia energii, o której mowa, porównajmy ją do produkcji betonu. 
By go wytworzyć, potrzebny jest cement, piasek oraz woda. Gotowy beton, po wyschnięciu wody nie zawiera, ale jest ona niezbędna do jego wytworzenia. Podobnie rzecz ma się z bierną.
 
 
Zobacz również:
 
 
 

Podsumowanie.

       Wzrastające opłaty związne z poborem energii elektrycznej zmusiły odbiorców do poszukiwań mających na celu optymalizacje kosztów. Cena energii elektrycznej jest coraz wyższa, a kolejne regulacje prawne i wzrost kosztów paliw nie wróżą zmiany tej sytuacji. W zamian za to jesteśmy atakowani coraz to nowszymi projektami ustaw nakazującymi nam płacić więcej niż dotychczas. Dlatego też gospodarowanie energią jest kwestią kluczową. Poprawne nią zarządzanie wymaga kontroli poboru mocy biernej, tej obok czynnej o której większość z nas już słyszała. 

        Jesteśmy firmą zajmującą się redukcją opłat związanych z poborem energii elektrycznej. Na fakturze za energię od dystrybutora widnieje informacja "licznik energii biernej", a tuż obok niej wysokość opłat jaką musimy uregulować. 
Nasze działania polegają na eliminacji właśnie tych opłat.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kwestie prawne
       Podstawy prawne i sposób naliczania opłat za energię bierną określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz zmieniające je Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012r.

Zobacz podstawy prawne naliczania opłat.Czy istnieje możliwość uniknięcia opłat z tutuły biernej?

       Tak, rozwiązaniem dla ponoszonych opłat z tytułu poboru mocy biernej jest rozwiązanie technologiczne. Urządzeniem mającym wykonać to zadanie jest pojedynczy kondensator, bądź bateria kondensatorów.Co to jest bateria kondensatorów?

       Bateria jest urządzeniem mającym na celu zoptymalizować koszty związane z poborem energii elektrycznej. Jej działanie polega zgromadzeniu w kondensatorach, bądź dławikach kompensacyjnych określoną ilość energii biernej, a w chwili potrzeby tj. włączenia urządzenia, np. klimatyzatorów- uwolnienia jej i przesłania do odbiorów, gdzie zostanie wykorzystana w celu ich uruchomienia. Skutkiem będzie niedopuszczenie do pobrania przez urządzenie energii biernej z sieci energetycznej, tylko z baterii kondensatorów co spowoduje pomniejszenie wartości faktury za energię.       

Więcej o bateriach kondensatorów.Czy kompensacja jest skuteczna?

Zdecydowanie TAK. Rozwiązanie to jest w 100% sprawdzone, a działanie sprawne. 
Warunkiem jest jedynie odpowiedni dobór urządzenia do istniejących sieci.
       Do niedawna kompensacja mocy biernej stosowana była jedynie w średnich oraz dużych zakładach przemysłowych, jednak z chwilą zmiany polityki naliczania opłat przez Zakłady Energetyczne problem ten dotknął również innych odbiorców. Pomóc w dodatkowej opłacie mają wprowadzane liczniki elektroniczne mające na celu liczyć ilość pobranej energii czynnej, jak również biernej. Dla rozróżnienia dotychczas rozliczani za tę drugą byli więksi odbiorcy o charakterze produkcyjnym.

       Zmiana ta dotknęła zwłaszcza mniejszych poborców energii o mocy zamówionej < 40kW mających w posiadaniu urządzenia o charakterze indukcyjnym takie jak: klimatyzacja, winda, ruchome schody, lodówki, zamrażarki, drzwi automatyczne, piece indukcyjne itd.Czy kompenpsacja mocy jest legalnym i bezpiecznym rozwiązaniem?

       Jest legalna. Nie ma żadnego przepisu zakazującego kompensacje. Urządzenie jest w pełni bezpieczne, wyposażone w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odpowiednio zabudowane oraz uziemione.Rentowność 

        Koszt prawidłowo dobranego układu kompensacji zwraca się najczęściej w okresie od 4 do 12 miesięcy. Inwestycja ma sens wówczas kiedy opłaty z tytułu biernej sięgają minimum 200zł miesięcznie, bądź 10% całości rachunku netto. 
Pamiętajmy, że jedynie odpowiedni dobór urządzenia będzie służył przez wiele lat.

Dobór baterii kondensatorów.


 

       Aby kompensacja działała prawidłowo i służyła przez wiele lat musi zostać odpowiednio dobrana. Służy temu sprawdzenie ostatnich faktur za energię elektryczną oraz analiza sieci poprzez instalację analizatora na złączu energetycznym. Analiza trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin. Na podstawie danych z analizy jesteśmy w stanie zaprojektować i zbudować odpowiednią dla Państwa układu elektrycznego baterię kondensatorów. 

 

 

 

 

Zasady naliczania opłat za energię bierną

       Zawierając umowę z dostawcą energii elektrycznej należy zadeklarować maksymalną ilość poboru mocy. Dane te są niezbędna dla dystrybutora w celu dobrania odpowiedniego rodzaju przyłącza, rodzaju zabezpieczeń jak również jest to podstawą do naliczania opłat za energię elektryczną. 
Zdarza się, że odbiorca przekracza umówiony poniżej stosunek poboru mocy, wówczas pobierana jest opłata za jej przekroczenie.

 Zobacz podstawy prawne naliczania opłat. 
       „ Przez ponad umowny pobór energii biernej przez odbiorce rozumie się ilość energii elektrycznej biernej odpowiadającej:
a) współczynnikowi mocy tgφ wyższemu od umownego współczynnika tg φ (niedokompensowanie) i stanowiącą nadwyżkę energii biernej indukcyjnej ponad ilość odpowiadającej wartości współczynnika tgφ lub
b) indukcyjnemu współczynnikowi mocy przy braku poboru energii elektrycznej czynnej lub
c) pojemnościowemu współczynnikowi mocy (przekompensowanie) zarówno przy poborze energii elektrycznej czynnej, jak i tej przy braku takiego poboru. "

 

(źródło: www.skarzysko.pgedystrybucja.pl).

       Wartość współczynnika mocy tg φ określa się w warunkach przyłącza lub w umowie. 
„ Wartosć współczynnika mocy przyjmuje się wysokość tg φ=0,4, chyba, że indywidualna ekspertyza uzasadnia niższej wartości, jendak w żadnym przypadku wartość współczynnika tgφo nie może być niższa od wartości 0,2. 
Jeżeli wartość tgφo nie została określona w warunkach przyłączenia lub w umowie, do rozliczeń przyjmuje się również wartość tg φ=0,4. "

(źródło: www.skarzysko.pgedystrybucja.pl).


       Z powyższego wynika, że w chwili przekroczenia ilości zamówionej mocy o stosunku tgφ=0,4 pobierana jest opłata z tytułu jej przekroczenia.

       Dzieje się tak dlatego ponieważ dostawcy energii zarabiają na dostarczanej mocy czynnej zatem zależy im na przesyle możliwie największej jej ilości przy zachowaniu najmniejszych możliwych strat. Stratą tą jest pobór mocy biernej kosztem czynnej zatem kary za przekroczenie umownej wartości współczynnika tgφ mają za cel rekompensatę straty mocy czynnej, ale są również środkiem wymuszającym na odbiorcach stosowanie układów kompensacji mocy biernej, dlatego też odpowiednie gospodarowanie energią i kontrola rachunków za energię elektryczną jest kwestią kluczową ponieważ opłata za pobór energii biernej jest całkowicie zbędna i stanowi nierzadko 30% rachunku za energię elektryczną. Są to kwoty rzędu od kilkuset do tysięcy złotych.
       Podobnie rzecz ma się w przypadku biernej pojemnościowej. Jest to analogiczna sytuacja z różnicą kierunku na osi x;y. Stosowane są wówczas dławiki kompensacyjne.


Przedsiębiorco! Jeśli pononisz opłaty z tytułu poboru energii biernej, skontaktuj się z nami i zacznij oszczędzać. Pamiętaj, że każdy dzień to niepotrzebne koszty.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; infolinia 604 46 30 91       Wartość współczynnika mocy tgφ określa się, jako iloraz energii biernej i energii czynnej. Dla zobrazowania przedstawiony został tzw. trójkąt mocy pokazujący stosunek poboru mocy.

trojkat-mocy

Kiedy tgφ ≤ 0,4 nie jest pobierana jest opłata.
Kiedy tgφ > 0,4 pobierana jest opłata. 

Przykłady działania kompensacji

Przykład 1:

Jeżeli pobieramy 100 kW mocy czynnej  dostawca  energii  elektrycznej  pozwala  nam  nieodpłatnie pobrać 40 kVAr mocy biernej. 
Przy takiej proporcji tg fi wyniesie 0,4.

Oznacza to, że nie poniesiemy żadnych kosztów związanych z poborem energii biernej.          

Natomiast jeżeli pobieramy 100 kW mocy czynnej przy jednoczesnym poborze mocy biernej na poziomie 50 kVAr, rozliczeniowy tg fi wyniesie 0,5.

Oznacza to, że zostaniemy obciążeni przez dystrybutora za ponadumowny pobór mocy biernej w ilości 10 kVAr.

  

Przykład 3:

Jeżeli urządzenia w naszej firmie pobierają 100 kW mocy czynnej przy jednoczesnym poborze 50 kVAr mocy biernej, rozliczeniowy tg fi wyniesie 0,5.
Jeżeli zamontujemy baterię kondensatorów, która wyprodukuje w tym czasie 35 kVAr mocy biernej, rozliczeniowy tg fi wyniesie 0,15.

Oznacza to, że dotrzymamy umownego współczynnika tg fi 0,4 i nie poniesiemy żadnych opłat związanych z energią bierną.